عمومی

 

در مواردي كه امكان آسيب رساندن به اشخاص ثالث (غير از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه ، فعاليت يا كالاي توليدي بيمه گذار) در حين انجام كار وجود داشته باشد، بيمه‌هاي مسئوليت عمومي خسارات‌ جاني و مالي وارد به زيانديدگان را جبران خواهند نمود. از انواع بيمه‌هايي كه در اين دسته صادر مي‌گردد عبارتند از:

  • بيمه مسئوليت ناشي از نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي : با اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب، نگهداري و يا مالکيت انواع تابلو، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، جبران خواهد شد.
  • بيمه مسئوليت دارندگان ماشين آلات راهسازي،صنعتي،کشاورزي : اين بيمه نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث که ناشي از مسئوليت دارنده يا راننده وسيله نقليه باشد را جبران نمايند.
یکشنبه, بهمن 03, 1395