آتش سوزی واحدهای صنعتی


بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی
بیمه آتش سوزی صنعتی ، ساختمان ،  تاسیسات ، ماشین آلات و موجودی انبار و یا کالای در جریان ساخت  واحدهای صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد .

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی صنعتی

یکشنبه, بهمن 03, 1395